Najlepsi gracze

191.

152 pkt.

192.

152 pkt.

193.

151 pkt.

194.

150 pkt.

195.

150 pkt.

196.

150 pkt.

197.

150 pkt.

198.

150 pkt.

199.

148 pkt.

200.

148 pkt.